TrueSec Events har en ny webbplats:

www.truesec.com/events


Agenda

08:00 - 09:00

Registrering


09:00 - 09:15

Inledning

Inledande session där vi får en överblick av vad dagen kommer att handla om. Vi väcker de stora frågorna som hur cyberkriminella tar sig in i IT-miljön eller om ni har drabbats av ett APT, utan att Ni vet om det? Hur hanteras ett pågående dataintrång och designar man säkerhet som fungerar mot dagens hot, på riktigt?

09:15 - 10:25

Exposing Cyber Security Threats – APT etc.

Vi avhandlar teknikerna bakom den senaste tidens mest avancerade attacker. En värdefull session för dig som vill få en bättre insikt i dagens attacker!

10:25 - 10:55

Paus


10:55 - 12:00

Under attack – effective response

En livedemonstration av hur en incident upptäcks och hanteras. Här får du insikt i metoderna och verktygen som gör att du på ett effektivt kan agera proaktivt samt hantera ett eventuellt angrepp mot din verksamhet.

12:00 - 13:00

Lunch


12:20 - 13:00

Lunchsession: A live penetration testing demo!

Intensiv lunchsession där Shanti Lindström och Niklas Goude visar hur de från internet bryter sig igenom exponerade resurser på DMZ, laddar upp sina verktyg och tar kontroll över hela nfrastrukturplattformen mm.

13:00 - 14:15

Attacks on mobile devices & apps

Plattformsjättarna Apple, Microsoft och Google gör granskningar och andra insatser för att stoppa skadliga appar i deras app-butiker. Räcker det verkligen? TrueSec ger exempel på attacker som används idag, både mot mobila applikationer och mot de plattformar de kör på.

14:15 - 14:45

Paus


14:45 - 16:00

Proactive Defense – Latest & Greatest Security technologies of today

Bygg effektiva IT-säkerhetslösingar med den senaste tekniken i Windows Server 2012, Windows 8 och tidigare operativsystem samtidigt som vi demonstrerar hur du kan automatisera säkerhetsfokuserade Health Checks och tester med PowerShell och andra verktyg.

16:00 - 16:30

Ask the Experts

Ställ direkta frågor och debattera med dagens talare. Ett perfekt tillfälle för dig som har funderingar och söker svar kring dagens sessioner!

Dagen innehöll en mängd spännande sessioner från våra föreläsare.

Se mer om sessionerna genom att klicka på sessionerna i agendan till vänter.