TrueSec Events har en ny webbplats:

www.truesec.com/events


Information

Bakgrund till "Hoten mot våra IT-system" - frukostseminariet om verlighetens cyberhot


Dataskyddsdirektivet, namnet på EUs nya, omfattande revision och omarbetning av tidigare lagstiftning, innehåller en rad förtydliganden och skärpningar. Ett resultat av Edward Snowdens avslöjande om den omfattande massövervakning och företagsspionage som pågått de senaste 20 åren. Det nya direktivet som från år 2016 börjar gälla i alla 27 medlemsländer, syftar till att skapa ett starkare integritetsskydd för samtliga EU-medborgare och en mer effektiv inre marknad. 
 
Snowdens avslöjanden påvisar en mycket långtgående och omfattande kartläggning av individer och organisationer. Avlyssning som pågått i närmare 20 år, men som de senaste tio åren har eskalerat både i omfattning och på detaljnivå. NSA, GCHQ och andra underrättelsetjänster är mycket aktiva i att bedriva informationsinhämtning från internet och andra globala nätverk. Utrikespolitiska Institutet bedömer att närmare 200 länder bedriver den här typen av underrättelseaktiviteter, vilket innebär att de flesta svenska företag och myndigheter är föremål för mycket detaljerad avlyssning, kartläggning samt förberedelser för dataintrång och informationsstöld. 
 
Men vad är nästa steg efter massavlyssningen?
Enligt de doktriner för informationsoperationer som finns tillgängliga idag är nästa steg omfattande företags- och industrispionage som riktas både mot det offentliga- och privata samhället. 
 
Vad innebär detta för dig och hur påverkar det Er verksamhet?
 
I Executive Breakfast, detta exklusiva forum för verksamhetschefer och beslutsfattare, diskuterar vi dessa utmaningar och hoten mot Era IT-system. Som verksamhetsansvarig eller beslutsfattare får Du unika insikter om vilka aktörer som är inblandade, deras stategier och tillvägagångssätt. Frukostseminariet syftar till att ge Er nödvändig information om dagens affärs- och säkerhetsrisker samt konsekvenserna av dessa omfattande underrättelseoperationer. 
 
 

 
Väcker detta seminarium fler frågor som hela Er organisation bör ta del av?
Boka in Marcus Murray eller Tomas Djurling som föredragshållare på plats hos er. Maila oss >>
 
Eller saknar Er verksamhet den kunskap som krävs för att hantera dessa säkerhetshot?
Låt era IT-proffs och tekniker gå en hands-on-labb på LabCenter tillsammans med våra säkerhetsexperter.
 
 

Fördjupa dig ytterligare!

 
DN granskar bristande IT-säkerhet hos företag och myndigheter.
Gå till www.dn.se
 
CIO - it- och informationssäkerhet ur ett CIO/CSO-perspektiv
 
Computer Sweden - Säkerhet 24

 

 
Inställt p.g.a. lågt deltagarantal.
 
Kontakta Oss om du har vidare frågor via:
E-post: info@truesec.se
Telefon: 08 - 10 00 10
Webb: www.TrueSec.se
 
Allmänna bokningsvillkor
När du registrerat dig för TrueSecs frukostseminarium kommer ett mail att skickas till den e-postadressen ni har angivit. Vänligen bekräfta din anmälan genom att klicka på länken i mailet. OBS! Anmälan är bindande.
 
Genom att klicka "Beställ" godkänner du att dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras i koncernen för att vi skall kunna genomföra våra åtaganden, vad det gäller distribution och service samt att mottaga information från koncernen och våra utvalda partners med modern kommunikationsteknik. Med modern kommunikationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms samt postalt. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08 - 10 00 10 eller maila oss på info@truesec.se