Marcus Murray

Cyber Security Expert with focus on security threats and defence.


Tomas Djurling

Tomas Djurling, fd. chef från FRA, med lång erfarenhet av att arbete med IT-säkerhetsfrågor.

Talare