Marcus Murray

Marcus är Cyber Security Manager på Truesec och medlem av Truesec Expert Team.


Tomas Djurling

Tomas Djurling, fd. chef från FRA, med lång erfarenhet av att arbete med IT-säkerhetsfrågor.

Talare