TrueSec Events har en ny webbplats:

www.truesec.com/events


Agenda

09:00 - 09:30

Registrering


09:30 - 10:30

Vad har hänt och vart är vi på väg?

Vad har egentligen hänt, vad ersätter SBS? Hur ser den nya road mappen ut? Måste man in i molnet? Johan Persson och Mikael Nyström försöker att reda ut vad det är som egentligen har hänt.

10:30 - 10:45

Paus


10:45 - 12:00

Windows Server 2012 Foundation och Standard i en SMB-miljö

MVP Mikael Nyström demonstrerar lämpliga funktioner och hur du hanterar en Windows 2012 Server i en Small Medium Business-miljö.

12:00 - 12:45

Lunch


12:45 - 14:00

Windows Server 2012 Essentials

Johan Persson visar hur nya Essentials Server passar in i SMB-segmentet och hur den kan användas som ett fundament när du bygger och hanterar en SMB-miljö.

14:00 - 14:15

Paus


14:15 - 15:30

Den nya klienten

Mikael Nyström och Johan Persson går igenom den nya klienten, Windows 8 med Office 2013 kopplad till en Windows Server 2012 Essentials, Office 365 och hanterad av Windows Intune.

15:30 - 15:45

Paus


15:45 - 17:00

Call to action!

I denna sista session kommer Johan och Mikael att peka på alternativa lösningar, men framförallt avsätta rejält med tid för DINA frågor!

Dagen innehöll en mängd spännande sessioner från våra föreläsare.

 

Se mer om sessionerna genom att klicka på sessionerna i agendan till vänter.