Björn Brolin

Björn Brolin, en av sveriges tyngsta IT-säkerhetsexperter och medlem i TrueSec Security Team.


Emil Kvarnhammar

Sveriges främsta expert på säkerheten i mobila plattformar och Mobile Device Management (MDM).


Fabio Viggiani

Fabio Viggiani är en mycket avancerad penetrationstestare och säkerhetskonsult på TrueSec


Fredrik ”DXter” Jonsson

Fredrik är en senior IT-säkerhetskonsult och Microsoft Enterprise Security MVP.


Hasain Alshakarti

Hasain Alshakarti är Sveriges främsta IT-säkerhetsexpert på nätverk och PKI.


Johan Zetterström

Johan är en av Sveriges främsta experter på penetrationstester och seniorkonsult på TrueSec.


Marcus Murray

Marcus är Cyber Security Manager på Truesec och medlem av Truesec Expert Team.


Shanti Lindström

Shanti är en av Sveriges främsta experter på penetrationstester


Tomas Djurling

Tomas Djurling, fd. chef från FRA, med lång erfarenhet av att arbete med IT-säkerhetsfrågor.

Talare