TrueSec Events har en ny webbplats:

www.truesec.com/events


Tack


..för att du var med på SMB Summit 2012 och gjorde detta till ett grymt evenemang!


Under fem tekniskt intensiva sessioner gick SMB-experterna Mikael Nyström och Johan Persson igenom Microsofts nya produktflora, presentationer av möjliga lösningar, hur du kan förändra din affärsmodell, till tekniska live-demonstrationer av passande moln-lösningar och anslutningar till Azure för utbyggnader och mycket mera!

 

Vi hoppas på att du fick en helhetsförståelse för SMB-marknadens framtida roadmap och de rätta verktygen för att fortsättningsvis kunna hantera en stabil och fungerade IT-miljö för små och medelstora företag.